Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (48/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (10/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (39/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (47/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Wniosek (46/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.03.2018 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (4/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2018 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (45/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (44/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.02.2018 Wniosek (43/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.02.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (9/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (42/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (41/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (38/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew (37/dec/2018) Szczegóły