Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (22/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (94/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew (89/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (93/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew (88/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (92/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (21/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (20/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (91/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (90/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (89/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2018 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (87/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2018 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/proj/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2018 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/prog/2018) Szczegóły