Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2018 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą” na Terenach Inwestycyjnych „Papieżka” we Włocławku. (10/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (98/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (102/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (28/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew (97/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (101/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (96/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (95/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (100/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (94/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (99/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (93/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (27/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (98/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.05.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (92/dec/2018) Szczegóły