Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (62/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (61/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (60/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (59/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2018 Wniosek o wygaszenie zezwolenia na zbieranie odpadów (62/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (58/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2018 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (57/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2018 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (56/dec/2018) Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (7/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Decyzja (55/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (54/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (6/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Raport o oddziaływaniu na środowisko (2/rap/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (61/wnio/2018) Szczegóły