Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (60/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (59/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (53/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (58/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (52/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (57/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (56/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (51/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (50/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (49/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (48/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (47/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (55/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (46/dec/2018) Szczegóły