Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/33/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/32/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szkoły Podstawowej Specjalnej i likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/31/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/30/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/29/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/28/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia2018 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018 Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/27/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za 2017 rok” Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Szczegóły
Akty prawne 24.04.2018 Uchwała nr XLII/25/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (78/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (78/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 20.04.2018 Zarządzenie nr 115/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Zamówień Publicznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.04.2018 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (77/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (76/dec/2018) Szczegóły