Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2018 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (57/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.03.2018 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (56/dec/2018) Szczegóły
Akty prawne 14.03.2018 Uchwała nr XXXIX/12/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (7/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Decyzja (55/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (54/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (6/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2018 Raport o oddziaływaniu na środowisko (2/rap/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (61/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (60/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (59/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (53/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (58/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (52/dec/2018) Szczegóły