Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (57/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (56/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (51/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (50/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (49/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (48/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (47/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (55/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (46/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (54/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Decyzja na usunięcie drzew (45/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (53/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (52/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki w pozwoleniu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (51/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.03.2018 Zgłoszenie aktualizacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (13/zglo/2018) Szczegóły