Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (7/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2018 Raport o oddziaływaniu na środowisko (1/rap/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (6/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2018 Decyzja (27/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2018 Decyzja pozwolenia na budowę (26/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów (31/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2018 Decyzja – wygaszenie i wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza (25/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (24/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (30/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (5/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (4/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (3/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Decyzja (23/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (22/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2018 Wniosek (30/wnio/2018) Szczegóły