Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (34/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (33/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.02.2018 Wniosek (38/wnio/2018 ) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew (32/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (37/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (36/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (35/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (34/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (31/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2018 Zezwolenie na zbieranie odpadów (30/dec/2018) Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała nr XXXVIII/11/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Teraz My” Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała nr XXXVIII/10/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu Miasta Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała nr XXXVIII/9/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej Szkoły Podstawowej Specjalnej i zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała nr XXXVIII/8/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała nr XXXVIII/7/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szkoły Policealnej dla Młodzieży i zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Włocławek Szczegóły