Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała nr XXXVIII/6/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Miastu Zielona Góra zadań dotyczących zadań prowadzenia kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała nr XXXVIII/5/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia kierunków działań w zakresie ochrony krajobrazu miejskiego Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała nr XXXVIII/4/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 13.02.2018 Uchwała nr XXXVIII/3/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. we Włocławku na lata 2018-2022”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.02.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (8/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew (29/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.02.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (33/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.02.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (28/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (32/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (7/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2018 Raport o oddziaływaniu na środowisko (1/rap/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (6/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2018 Decyzja (27/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2018 Decyzja pozwolenia na budowę (26/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów (31/wnio/2018) Szczegóły