Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/170/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Fredry 16, 16 a, 14 i 12 we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/169/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla „Krzywe Błota” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2017 Decyzja (226/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2017 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (225/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2017 Wniosek (244/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (224/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.11.2017 Wniosek (243/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (242/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2017 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (30/zglo/2017) Szczegóły
Artykuł 23.11.2017 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2017 Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (223/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (241/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.11.2017 FN09 – Podatek leśny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.11.2017 FN08 – Podatek rolny Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.11.2017 FN07 – Podatek od nieruchomości Szczegóły