Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2018 Decyzja – wygaszenie i wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie pyłów do powietrza (25/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (24/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (30/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (5/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (4/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (3/zglo/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2018 Decyzja (23/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (22/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2018 Wniosek (30/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (20/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (19/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (29/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (18/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (28/wnio/2018) Szczegóły