Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 21.11.2017 FN06 – Ulgi w spłacie zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.11.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (222/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (240/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.11.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (221/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.11.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (220/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Wniosek (239/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów (219/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (218/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Pozwolenie wodnoprawne (217/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Zgłoszenie zmiany nazwy podmiotu w związku z eksploatacją instalacji produkcyjnej oraz kotłowni zakładowej (29/zglo/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.11.2017 KSP.K01 – Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Wniosek o wygaszenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (238/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Decyzja (216/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Decyzja (215/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (237/wnio/2017) Szczegóły