Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (17/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (27/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (16/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (26/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (15/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (25/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (14/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (24/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew (13/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (23/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (12/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.01.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (11/dec/2018) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 Uchwała nr XXXVII/2/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.01.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (22/wnio/2018) Szczegóły
Akty prawne 23.01.2018 Uchwała nr XXXVII/1/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2018 rok. Szczegóły