Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 14.04.2021 Inspektor ds. projektów w Wydziale Rozwoju Miasta, Referat Strategii i Projektów Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.04.2021 Inspektor ds. projektów – koordynator zajęć pozalekcyjnych w projekcie „Włocławek Zawodowo II” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, na podstawie umowy nr UM_WR.433.1.344.2020 o dofinansowanie projektu z dnia 28 września 2020 roku w Wydziale Edukacji, Referat Obsługi Finansowej Szkół i Placówek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (24/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (40/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (39/wnio/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.04.2021 Podinspektor do spraw zaopatrzenia w sprzęt OC, administracyjnych i finansowych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.04.2021 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (38/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (37/wnio/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 31.03.2021 Podinspektor ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (36/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji (35/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (34/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (33/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (32/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.03.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (31/wnio/2021) Szczegóły