Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (251/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (17/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (250/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (269/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (249/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (268/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (248/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (267/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (247/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (266/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (246/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (265/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (245/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew decyzji (264/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (244/dec/2017) Szczegóły