Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (254/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.12.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (253/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (273/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (272/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (271/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2017 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (31/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (18/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (252/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.12.2017 Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (270/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (251/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (17/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (250/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (269/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (249/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (268/wnio/2017) Szczegóły