Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Wniosek (247/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Decyzja na usunięcie drzewa (229/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (246/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (228/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (245/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (227/dec/2017) Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/180/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/179/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/178/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/177/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/176/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/175/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017– 2032”. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/174/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/172/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły