Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (212/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (211/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (201/dec/2017) Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Projekty Uchwał pod obrady XXXIV sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (200/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (210/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (209/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN05 – Stwierdzenie nadpłaty Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN04 – Zaświadczenia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN03 – Zwrot opłaty skarbowej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN02 – Opłata od posiadania psów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 FN01 – Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A o posiadanych środkach transportowych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2017 Decyzja (199/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (208/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (198/dec/2017) Szczegóły