Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.12.2017 Pozwolenie wodnoprawne (289/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (288/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (287/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (280/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2017 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (34/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (286/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (279/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (285/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.12.2017 Wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego (D – 352/17) (278/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (8/eko/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew (284/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (277/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (283/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Decyzja (282/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.12.2017 Zmiana pozwolenia zintegrowanego (281/dec/2017) Szczegóły