Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (227/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 07.11.2017 MRK01 – Udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich; występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (226/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2017 Wniosek (225/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2017 Pozwolenie wodnoprawne (212/dec/2017) Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/167/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przekazania skargi Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/166/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Włocławek do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/165/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania młodzieżowej rady miasta Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/164/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych, placówek i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu miasta Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/163/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 im. mjr Henryka Sucharskiego we Włocławku w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 1 we Włocławku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. mjr Henryka Sucharskiego we Włocławku w Zespole Szkolno –Przedszkolnym nr 1 we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/162/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/161/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną we Włocławku w Zespole Szkół nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/160/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Młodzieży we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w Szkołę Policealną dla Młodzieży we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/159/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/158/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 we Włocławku w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie we Włocławku w Szkołę Policealną nr 1 we Włocławku w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie we Włocławku . Szczegóły