Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Wniosek (239/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.11.2017 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie odpadów (219/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (218/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.11.2017 Pozwolenie wodnoprawne (217/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Zgłoszenie zmiany nazwy podmiotu w związku z eksploatacją instalacji produkcyjnej oraz kotłowni zakładowej (29/zglo/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 15.11.2017 KSP.K01 – Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Wniosek o wygaszenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (238/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Decyzja (216/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2017 Decyzja (215/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (237/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (236/wnio/2017) Szczegóły
Akty prawne 14.11.2017 Uchwała nr XXXV/168/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe we Włocławku mienia w postaci nieruchomości gruntowych oraz podwyższenia kapitału zakładowego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (235/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (234/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (233/wnio/2017) Szczegóły