Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (88/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (101/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (87/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (100/wnio/2021) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 NKI.GK06 – Zezwolenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 NKI.GK05 – Wpis/zmiana wpisu/wykreślenie – Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Włocławek Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 NKI.GK04 – Zezwolenie na sprowadzenie zwłok/prochów z zagranicy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 NKI.GK03 – Przyznanie miejsca do pochówku na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 NKI.GK02 – Decyzja zezwalająca na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 NKI.GK01 – Decyzja zezwalająca na hodowlę lub utrzymywanie psów rasy chart oraz ich mieszańców Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.07.2021 DT02 – Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (86/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (99/wnio/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.07.2021 Inspektor ds. przyrody w Wydziale Środowiska Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 65/2 obręb Michelin KM 6 przy Al. Jana Pawła II Nr 108A we Włocławku. Szczegóły