Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/176/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/175/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017– 2032”. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/174/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty albo rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasto Włocławek jak również jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/173/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/172/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/171/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-1989 Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/170/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Fredry 16, 16 a, 14 i 12 we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 05.12.2017 Uchwała nr XXXVI/169/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla „Krzywe Błota” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.12.2017 Decyzja (226/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.12.2017 Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany (225/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2017 Wniosek (244/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.11.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (224/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.11.2017 Wniosek (243/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.11.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (242/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.11.2017 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (30/zglo/2017) Szczegóły