Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/112/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/111/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/110/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/109/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/108/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji i ustalenia przedmiotu ich działania Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/107/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.11.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (211/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.11.2017 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów (224/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (223/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (16/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów Decyzja (210/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.10.2017 Decyzja w zakresie zezwolenia na transport odpadów (209/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (26/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (222/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (208/dec/2017) Szczegóły