Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (207/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.10.2017 Wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (206/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (221/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (205/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (204/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (220/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (219/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (218/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (203/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (15/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.10.2017 Decyzja – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (202/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (217/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji (216/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (215/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.10.2017 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (214/wnio/2017) Szczegóły