Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/121/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz ustalenia wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/120/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację w drodze współdziałania z Województwem Kujawsko-Pomorskim zadania publicznego dotyczącego projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/119/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dobrzyńskiej i Alei ks. Jerzego Popiełuszki, pomiędzy ulicą Lipnowską, Rezerwatem Kulin, terenami leśnymi i zachodnią granicą rodzinnych ogrodów działkowych. Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/118/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/117/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/116/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/115/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/114/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej dla mieszkańców Włocławka i okolic Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/113/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/112/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/111/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/110/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/109/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/108/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji i ustalenia przedmiotu ich działania Szczegóły
Akty prawne 06.11.2017 Uchwała nr XXXIV/107/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły