Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (198/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (25/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (207/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (197/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (196/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (195/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (194/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Wniosek o wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (206/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE07 – Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE06 – Umorzenie i rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE05 – Umorzenie postępowania egzekucyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE04 – Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE03 – Wyłączenie spod egzekucji o charakterze pieniężnym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE02 – Zwolnienie spod egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE01 – Zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej Szczegóły