Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (193/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (192/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (205/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (204/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.10.2017 G09 – Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.10.2017 ZK01 – Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (191/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (190/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (203/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (189/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Wniosek D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o. z siedzibą w we Włocławku przy ul. Duninowskiej 9 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku produkcyjnego oraz montaż i uruchomienie trzech linii do produkcji klejów dyspersyjnych w D&R Dispersions and Resins Sp. z o.o.” Włocławku zlokalizowanej przy ul. Duninowskiej 9, na działce 1/37 obręb Włocławek KM 100. (202/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.09.2017 Wniosek (201/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2017 Wniosek (200/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2017 Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (199/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.09.2017 Zezwolenie na transport odpadów (188/dec/2017) Szczegóły