Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (135/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (4/proj/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2017 „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w części jednostki strukturalnej Zawiśle pomiędzy granicą terenów leśnych, granicą rezerwatu Kulin, brzegiem rzeki Wisły, granicą miasta” (4/prog/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2017 Pozwolenie wodnoprawne (134/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2017 Wniosek o wydawanie pozwolenia wodnoprawnego (141/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (140/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (133/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (139/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.07.2017 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/prog/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.07.2017 Wniosek (138/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (132/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (137/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (131/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (136/wnio/2017) Szczegóły