Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (194/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Wniosek o wygaszenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (206/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE07 – Skarga na czynności egzekucyjne oraz na przewlekłość postępowania Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE06 – Umorzenie i rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE05 – Umorzenie postępowania egzekucyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE04 – Zawieszenie postępowania egzekucyjnego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE03 – Wyłączenie spod egzekucji o charakterze pieniężnym Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE02 – Zwolnienie spod egzekucji określonych składników majątkowych zobowiązanego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.10.2017 WE01 – Zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (193/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.10.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (192/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (205/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.10.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (204/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 05.10.2017 G09 – Zgłoszenie pracy geodezyjnej lub kartograficznej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 04.10.2017 ZK01 – Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy Szczegóły