Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/91/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (185/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.09.2017 Zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (171/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (170/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (169/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.08.2017 Zmiana pozwolenia na wytwarzanie (168/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (184/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (167/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (183/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (166/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2017 Decyzja – zatwierdzenie raportu w zakresie udoskonalenia w metodyce monitorowania (165/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (182/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2017 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (164/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2017 Decyzja – ujednolicony tekst pozwolenia zintegrowanego (163/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (181/wnio/2017) Szczegóły