Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (174/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (190/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (173/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2017 Pozwolenie wodnoprawne (172/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (189/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (188/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (187/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.09.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (186/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 05.09.2017 Zarządzenie nr 232/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/106/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom i placom publicznym Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/105/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom, placom publicznym i innym obiektom Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/104/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Wiejskiej 14, prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/103/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania rocznej oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włocławku przy ulicy Łaziennej 6 prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych za rok 2016 Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/102/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2017 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Szczegóły
Akty prawne 05.09.2017 Uchwała nr XXXIII/101/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” na lata 2017-2019 Szczegóły