Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (171/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (170/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (156/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (169/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (14/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (168/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (167/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (166/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (155/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (165/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 10.08.2017 Zarządzenie nr 212/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Petycja Mieszkańców Osiedla Domów Jednorodzinnych Krzywe Błota, w sprawie planów budowy alternatywnej trasy z Michelina przez ulice osiedlowe tj. Filtrową lub alternatywnie Studzienną we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (154/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (153/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (28/zgło/2017) Szczegóły