Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2017 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (164/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2017 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (163/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (163/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (152/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (151/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (150/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (162/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (149/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (161/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Zarządzenie nr 202/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 01 sierpnia 2017 roku, w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek i wskazania imiennie pierwszego i kolejnych Zastępców Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (160/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (159/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2017 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 27/zgło/2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2017 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi (26/zgło/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (25/zgło/2017) Szczegóły