Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2017 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (159/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (158/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2017 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (157/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (174/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (173/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (172/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (171/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (170/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (156/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (169/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.08.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (14/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (168/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (167/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.08.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (166/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.08.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (155/dec/2017) Szczegóły