Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (136/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (135/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (130/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (134/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Petycja Mieszkańców Osiedla Zawiśle w sprawie postawienia znaków ograniczenia prędkości oraz zainstalowania fotoradaru i progów zwalniających na ulicy Grodzkiej we Włocławku – OPIK.BOM.152.40.2017 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (133/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (132/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (129/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (128/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2017 Pozwolenie wodnoprawne (127/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew (126/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (130/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (129/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2017 Wniosek o zatwierdzenie raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania wielkości emisji CO2, w związku z eksploatacją instalacji do energetycznego spalania paliw w instalacji do produkcji i przetwórstwa papieru na terenie Firmy „W. Lewandowski” P.H.U. Łódź, Fabryka Papieru we Włocławku. (131/wnio/2017) Szczegóły