Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.07.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (23/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Decyzja na usunięcie drzew (125/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (128/wnio/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 03.07.2017 S37 – Opinia o klasyfikacji akustycznej terenu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2017 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (127/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (126/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2017) Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/90/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/89/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani H. S. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek i podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIX/20/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/88/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pani H. S. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek i podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIX/19/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/87/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy zbywaniu prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/86/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/85/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/83/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic/dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Szczegóły