Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 02.05.2017 Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego (64/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.04.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (63/dec/2017) Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała nr XXXI/65/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pomieszczeń szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała nr XXXI/64/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała nr XXXI/63/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za 2016 rok” Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała nr XXXI/62/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała nr XXXI/61/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała nr XXXI/60/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 28.04.2017 Uchwała nr XXXI/59/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A.C.K. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.04.2017 Decyzja (62/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (71/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (70/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (69/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (68/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.04.2017 Wniosek o pozwolenie na budowę (67/wnio/2017) Szczegóły