Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 15.06.2021 Podinspektor ds. oddawania w trwały zarząd nieruchomości Miasta i ustalania opłat adiacenckich w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.06.2021 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2021 Decyzja (62/dec/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.06.2021 Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.06.2021 Goniec w Wydziale Organizacyjno – Prawnym i Kadr, Referat Obsługi Urzędu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (61/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (60/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2021 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (8/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (72/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (59/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (71/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.06.2021 Decyzja (58/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (57/dec/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.06.2021 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.06.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (56/dec/2021) Szczegóły