Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (110/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (20/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Pozwolenie wodnoprawne (109/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Pozwolenie wodnoprawne (115/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (108/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (107/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (19/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew (106/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (114/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (105/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (104/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (113/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew (103/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (112/wnio/2017) Szczegóły