Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (22/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (21/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (123/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (123/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew (122/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (122/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew (121/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (121/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (120/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (119/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (118/dec/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 20.06.2017 S36 – Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew we Włocławku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Decyzja (117/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2017 Decyzja (116/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (115/dec/2017) Szczegóły