Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (120/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew (114/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (119/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew (113/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (118/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Wniosek (117/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Decyzja (112/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.06.2017 Zezwolenie na transport odpadów (111/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (116/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (110/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (20/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Pozwolenie wodnoprawne (109/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Pozwolenie wodnoprawne (115/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017-2032”. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (108/dec/2017) Szczegóły