Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/72/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r.w sprawie przyznania w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/71/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/70/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/69/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców budynku przy ul. Kujawskiej 9 we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/68/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. Ś na działalność Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Maluch” we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/67/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Włocławek za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 30.06.2017 Uchwała nr XXXII/66/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Włocławek za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Włocławek za 2016 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew (124/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (124/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2017 Postanowienie nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia. (12/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (22/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (21/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (123/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (123/wnio/2017) Szczegóły