Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2017 Zezwolenie na zbieranie odpadów (72/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2017 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (71/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (70/dec/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.05.2017 GMK19 – Wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (83/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (9/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (8/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę zakładu prefabrykacji (82/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15/Budowlanych 8. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych(81/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów(80/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (69/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów(68/dec/2017) Szczegóły