Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Wniosek(79/wnio/2017) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Wniosek(78/wnio/2017) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Wniosek(77/wnio/2017) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (76/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Wniosek(75/wnio/2017) o wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki. (7/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Decyzja(67/dec/2017) udzielająca pozwolenia na budowę silosów na surowiec pcv, kredę z fundamentem wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2017 Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych i Chemików Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2017 Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie 2 szt. drzew gat. brzozy brodawkowate z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów złomu metali i zużytego sprzętu AGD.(74/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.05.2017 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/proj/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.05.2017 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/prog/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (16/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (15/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (73/wnio/2017) Szczegóły