Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (10/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (86/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (79/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (78/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (77/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.05.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (76/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.05.2017 Decyzja (75/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (73/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (85/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2017 Zezwolenie na zbieranie odpadów (72/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.05.2017 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (71/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.05.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (70/dec/2017) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 16.05.2017 GMK19 – Wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego. Szczegóły