Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.02.2017 Decyzja (29/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (32/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (31/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (30/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (6/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.02.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (28/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (27/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2017 Opracowanie Ekofizjograficzne do Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Włocławek (7/eko/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (6/eko/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (5/eko/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Opracowanie Ekofizjograficzne Podstawowe (4/eko/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska (Ekofizjograficzna) (3/eko/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska oraz Ekofizjograficzna (2/eko/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Dokumentacja Geologiczno-inżynierska (ekofizjograficzna) (1/eko/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Zezwolenie na transport odpadów (26/dec/2017) Szczegóły