Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (83/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (9/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.05.2017 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (8/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji dotyczy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę zakładu prefabrykacji (82/wnio/2017) Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15/Budowlanych 8. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.05.2017 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych(81/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów(80/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (69/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów(68/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.05.2017 Wniosek(79/wnio/2017) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Wniosek(78/wnio/2017) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Wniosek(77/wnio/2017) o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (76/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Wniosek(75/wnio/2017) o wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.05.2017 Postanowienie dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki. (7/post/2017) Szczegóły