Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.02.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie krzewów (29/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (28/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Decyzja na usunięcie krzewów (25/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Decyzja na usunięcie drzew (24/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Decyzja na usunięcie drzew (23/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (27/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (26/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (25/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Decyzja na usunięcie drzew (22/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Decyzja na usunięcie drzew (21/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.02.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (5/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (24/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.02.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (20/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2017 Pozwolenie wodnoprawne (19/dec/2017) Szczegóły