Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Decyzja na usunięcie drzew (6/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (7/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Decyzja na usunięcie drzew (5/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (6/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.02.2021 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (4/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.02.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (4/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.02.2021 Wniosek (4/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2021 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów (3/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2021 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (3/zglo/2021) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 28.01.2021 G10 – Konto dla rzeczoznawcy majątkowego – moduł „Dane RCiWN” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2021 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek programów (1/proj/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2021 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/prog/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2021 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia ooś (2/post/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2021 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (2/wnio/2021) Szczegóły