Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.07.2021 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (88/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (87/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew (75/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (86/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (85/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (74/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (84/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.07.2021 Decyzja (73/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.07.2021 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (11/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.07.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (72/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (83/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew (71/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (82/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew (70/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji (81/wnio/2021) Szczegóły