Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 09.02.2017 Decyzja (18/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.02.2017 Decyzja na usunięcie drzewa (17/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.02.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewa (23/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (16/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (15/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (4/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.02.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (3/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.02.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów (22/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (21/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Decyzja – zmiana pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (14/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (20/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.01.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (18/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Decyzja (13/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.01.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (2/zglo/2017) Szczegóły