Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/49/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/48/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Włocławek za 2016 rok” Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/47/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub zarządzanych przez Gminę Miasto Włocławek, udostępnianych dla Operatorów i Przewoźników oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/46/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Włocławek na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/45/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Schroniska dla Zwierząt we Włocławku oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn.: ”Schronisko dla Zwierząt” we Włocławku Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/43/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Miasto Włocławek pod nazwą „Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/42/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/41/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/40/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2028 Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/39/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.04.2017 Uchwała nr XXX/38/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Dziewińskiej 9, 9A, 9b, 9C, 11,11B,11C, 13B, 13A Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (52/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (48/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.03.2017 Zezwolenie na zbieranie odpadów (47/dec/2017) Szczegóły