Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Wniosek o zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów (58/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (54/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (53/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.04.2017 Decyzja o umorzeniu postępowania (52/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2017 Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego we Włocławku przy ul.Przemysłowej 6a ( dz.nr 9/9 obręb 1170 Włocławek KM 117 oraz nr 5/30 obręb 1181 Włocławek KM 118) (6/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.04.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (51/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (57/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (56/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2017 Wniosek o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami (55/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (54/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.04.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (50/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” (53/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (5/post/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (49/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (12/zglo/2017) Szczegóły