Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2017 Decyzja na usunięcie drzewa (38/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (40/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2017 Decyzja na usunięcie drzewa (37/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (39/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.03.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (36/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2017 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (10/zglo/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (38/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.03.2017 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (37/wnio/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.03.2017 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (35/dec/2017) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.03.2017 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (36/wnio/2017) Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/37/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/36/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. rewitalizacji Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/35/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/34/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji i ustalenia przedmiotu ich działania Szczegóły
Akty prawne 03.03.2017 Uchwała nr XXIX/33/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych Szczegóły