Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2016 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (590/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.12.2016 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (589/wnio/2016) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.12.2016 G03 – Skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.12.2016 G02 – Wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z mapy ewidencyjnej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.12.2016 G01 – Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.12.2016 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (558/dec/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.12.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (588/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.12.2016 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (587/wnio/2016) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.12.2016 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (46/zglo/2016) Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/152/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H.S. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/151/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/150/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Komisji Porządku Prawnego i Publicznego Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/149/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r.w sprawie wyboru Stałego Sekretarza obrad Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/148/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyboru Stałego Sekretarza obrad Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała nr XXVI/147/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie szczególnego trybu umarzania należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym za lokale mieszkalne stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek zarządzane przez Administrację Zasobów Komunalnych. Szczegóły